○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Trường Cao đẳng Cơ điện Nam Bộ

P.Phước Thới, Q.Ô Môn, Tp. Cần Thơ
0710 3862 067
0710 3862 791
cdcodien08@yahoo.com

http://cea.edu.vn/