○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Trung Tâm Bồi Dưỡng Kỹ Năng Nghề Nghiệp

 

93 Trần Văn Hoài, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
0710. 652 1575
info@osfc.edu.vn

http://osfc.edu.vn/