○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Khoa Luật trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
07103.832.569
07103.832.569
dxhoa@ctu.edu.vn

http://sl.ctu.edu.vn/