○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Trung tâm dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ Cần Thơ

176 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
07103.766.040
07103.811.435
kngoccantho@yahoo.com.vn

http://medictechcantho.org/