○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Hội Sinh Viên Thành Phố Cần Thơ

 

Số 98, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
07103.830.824
0710 3919 089
hsvtpct@cantho.gov.vn

http://sinhviencantho.vn/