○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Hội doanh nhân trẻ Vĩnh Long

169/2 Phạm Hùng, Phường 9, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
070.3862872
070.3862872
hoidoanhnhantrevl@gmail.com

http://dntvl.org/