○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ

Số 212A Đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
0710 3919 099
0710 3919 089
carea@carea.org.vn

http://carea.org.vn/