○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Triển khai xây dựng website cho các DN Tp.Cần Thơ

Sở Công Thương Tp.Cần Thơ phối hợp cùng MienTay24h.vn triển khai thực hiện xây dựng và hỗ trợ thiết kế, nâng cấp website cho các doanh nghiệp tại địa bàn Tp.Cần Thơ...

Theo mục tiêu triển khai thương mại điện tử thành phố Cần Thơ năm 2014 của Sở Công Thương nhằm "Đẩy mạnh triển khai thương mại điện tử trong doanh nghiệp tại thành phố", Sở đã phối hợp cùng công ty TNHH TM DV QC Miền Tây 24h tiến hành triển khai dự án hỗ thiết kế website cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.Cần Thơ.

Qua đó phát triển giao dịch điện tử trên địa bàn thành phố, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về thương mại điện tử đã đề ra: đến năm 2015 có 80% trong 10.800 doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng thư điện tử trong hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin; 35% doanh nghiệp có trang web thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm; 10% doanh nghiệp có website thương mại điện tử thực hiện mua bán hàng; 20% doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh.

Với sứ mệnh "Xây dựng cộng đồng trực tuyến tốt nhất dành cho sinh viên & doanh nghiệp. Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng,..." Công ty TNHH TM DV QC Miền Tây 24h luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, hiện đại hoá đất nước.

BBT MienTay24h.vn