○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Bản tin Miền Tây 24h - Kỳ 1

Kính chào toàn thể độc giả của trang thietkewebmientay.com!

Bắt đầu từ hôm nay (30/6/2014), Miền Tây 24h xin ra mắt bản tin đầu tuần định kỳ. Nội dung của bản tin nhằm cập nhật các hoạt động của nhân viên công ty trong tuần trước đó cũng như buổi họp tuần mới.

Trong tuần này, Công ty Miền Tây 24h đã triển khai phương thức họp và làm việc mới cho toàn bộ nhân viên. Nhằm nâng cao bản lĩnh cá nhân, trách nhiệm và hiệu quả công việc, toàn bộ các phòng ban sẽ họp nhóm riêng, đưa ra giải pháp, chỉ tiêu cũng như đề xuất trong quá trình thực hiện các dự án.

Bộ phận chăm sóc khách hàng thảo luận về giải pháp

Phòng Hệ thống - Dịch vụ đang bàn về tiến độ dự án

 

Sau đó, đại diện mỗi phòng ban sẽ lên trình bày kế hoạch của mình và lấy ý kiến đóng góp của người dự họp. Qua mỗi tuần, thành viên của các phòng sẽ xoay vòng lên thuyết trình, nhằm nâng cao khả năng nói trước đám đông cũng như kỹ năng hệ thống công việc.

Đại diện phòng truyền thông trình bày về kế hoạch trong tuần

 

Buổi họp diễn ra trong không khí tươi vui, thoải mái nhưng nghiêm túc. Bước đầu, công ty đã định hướng được cho nhân viên về tác phong làm việc và văn hóa riêng của công ty trong lúc đội ngũ còn trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm.

Ban Biên tập Miền Tây 24h