○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Cần Thơ Shopping - Shop THE KEEP

The Keep I: 75B1, Ung Văn Khiêm, TTTM Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. CT
Thee Keep II: 108/95/13, Nguyễn Việt Hồng, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
07102.240.468
0127.723.1111
shopthekeep@canthoshopping.vn

http://canthoshopping.vn/