○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Nhà hàng - Khách sạn Vạn Phát

Khu vực 3 Cồn Khương, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
0710.3645.645 
0710.3633.995
info@vanphathotels.com

http://www.vanphathotels.com/