○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Khách sạn Tây Đô

Số 61, Châu Văn Liêm, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
0710.3821.009
0710.3827.008
taydoct@hcm.vnn.vn

http://taydohotel.com.vn/