○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Khách sạn Madella

48 Ngô Quyền, P. Tân An, Q. Ninh KIều, Tp. Cần Thơ
0710.3832.345
0710.3819.738
salesmadellahotel@gmail.com

http://www.madellahotel.com/ | http://www.madellahotel.com.vn/ | http://www.madellahotel.vn/