○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Fortuneland Hotel

141 Trần văn Khóe, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
0710.3656.656
0710.3651.651
info@fortunelandhotel.vn

http://fortunelandhotel.com.vn/