○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Cơ cấu tổ chức - Đội ngũ quản lý

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC MIỀN TÂY 24H


Kể từ ngày 13/11/2013, vì một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, ông Nguyễn Anh Tuấn chính thức KHÔNG còn là thành viên cũng như thôi làm việc tại Công ty Miền Tây 24h. Do đó, kể từ sau thời điểm này, mọi giao dịch được thực hiện giữa Quý khách hàng và ông Nguyễn Anh Tuấn trên danh nghĩa Công ty Miền Tây 24h (nếu có) đều không liên quan đến Công ty Miền Tây 24h, mọi tranh chấp phát sinh (nếu có), Công ty Miền Tây 24h sẽ không có trách nhiệm giải quyết. (file đính kèm)