○ Tư vấn dịch vụ: 0919 334 010
○ Hỗ trợ khách hàng: 0919 334 010
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Vòng đời và các trạng thái tên miền

Tên miền như một địa chỉ nhà trên mạng của bạn. Địa chỉ nhà của bạn có thể bị mất vĩnh viễn nếu bạn quên đóng tiền gia hạn. Điều đó gây ảnh hưởng lớn đối với uy tín và công việc kinh doanh, đặc biệt là các website thương mại điện tử...

Vòng đời của tên miền được tính từ khi tên miền chưa được đăng ký (Available) đến khi được xoá (Delete). Tên miền Việt Nam và tên miền Quốc tế đều có vòng đời khác khau.

1. VÒNG ĐỜI CỦA TÊN MIỀN VIỆT NAM

Vòng đời của tên miền .VN gồm có 3 giai đoạn:

GIAI ĐOẠN 1: TÊN MIỀN TỰ DO
Ở giai đoạn này, tên miền đang ở trạng thái tự do, sẵn sàng cho việc đăng ký.
Bạn có thể dễ dàng đăng ký được tên miền tại các Nhà đăng ký tên miền quốc gia. Giá của tên miền được niêm yết rõ ràng, cụ thể. Có thể, giá tên miền trong giai đoạn 1 này thấp hơn so với giá bộ Tài chính quy định, tùy thuộc vào chính sách khuyến mại của từng Nhà đăng ký.
Hiện nay, tại Nhà đăng ký tên miền iNET có chính sách giảm gía 10% cho tên miền .VN. Như vậy, bạn có thể đăng ký được tên miền rẻ hơn giá thông thường.

GIAI ĐOẠN 2: TÊN MIỀN ĐƯỢC DUY TRÌ VÀ SỬ DỤNG
Tên miền .VN sau khi đăng ký phải được duy trì ngay. Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
Tên miền đã được duy trì có thể được sử dụng để làm website, blog, email,… tùy theo mục đích của người dùng.

GIAI ĐOẠN  3: TÊN MIỀN HẾT HẠN
Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền. Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.
Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.

Như vậy, tên miền không được gia hạn sẽ trở về trạng thái tự do, sẵn sàng chờ đăng ký và nếu được đăng ký sử dụng, nó sẽ bắt đầu một vòng đời mới.

2. VÒNG ĐỜI CỦA TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 

AVAILABLE
Giai đoạn này tên miền chưa được ai đăng ký. Bạn có thể đăng ký tên miền với điều kiện tên miền hợp lệ.

REGISTERED
Tương tự như tên miền .VN, tên miền quốc tế cũng cần được duy trì sau khi đăng ký.
Giai đoạn này kéo dài từ 1 – 10 năm. Và tên miền có thể đưa vào sử dụng làm website, email,…

EXPIRED
Thời điểm hết hạn của tên miền.
Giai đoạn này có thể hiểu là giai đoạn tên miền đã hết hạn, nhưng vẫn có thể cứu được tên miền.
Thường giai đoạn này DNS sẽ bị Registrar đổi nên website, email thường bị gián đoạn hoạt động. Mặc dù thông tin quản lý tên miền vẫn còn giữ nguyên.
Thời gian này là thời gian có thể gia hạn tên miền để tên miền quay lại giai đọan Registered.
Giai đoạn này kéo dài từ 0 – 45 ngày, do ICANN quy định. Nhà đăng ký có thể dựa vào đó để ấn định con số ngày cụ thể.
Thường các Nhà đăng ký ấn định thời gian giai đoạn này là 40 ngày.

REDEMPTION
Tại thời điểm này, có thể coi tên miền đã chết. Toàn bộ thông tin quản trị của tên miền đã bị xoá, mọi hoạt động dựa trên tên miền (web, mail, …) đều bị chấm dứt.
Tên miền có thể cứu bằng cách liên hệ trực tiếp đến Nhà đăng ký để yêu cầu chuộc tên miền. Chi phí phải trả = phí chuộc + phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm.
Trong đó, phí chuộc là phí trả cho Nhà đăng ký để chuộc lại tên miền đã vào trạng thái Redemption. Tùy thuộc vào quy định của từng Nhà đăng ký mà phí chuộc có thể khác nhau.
Sau khi chuộc tên miền thành công, bạn cần gia hạn tên miền từ 1 -10 năm để quay lại trạng thái duy trì.

PENDING DELETE
Lúc này, tên miền đã chết hoàn toàn, không có khả năng cứu. Thời gian kéo dài 5 ngày.
Sau giai đoạn này, tên miền trở về trạng thái ban đầu Available, chờ được đăng ký trở lại. Bắt đầu một vòng đời mới.
Những tên miền đẹp, có lượng truy cập nhiều thường được các bộ máy săn tên miền quan tâm.
Khi tên miền vừa tự do mà chủ tên miền không kịp đăng ký lại thì sẽ bị người “săn tên miền” nhanh tay đăng ký trước.

Nắm rõ được vòng đời của tên miền Việt Nam và Quốc tế, chủ sở hữu tên miền cũng như các nhà đầu tư, kinh doanh tên miền sẽ chủ động hơn trong việc đăng ký và bảo vệ tên miền của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các trạng thái của tên miền Quốc tế tại đây.