○ Tư vấn dịch vụ: 07103.75.11.68
○ Hỗ trợ khách hàng: 0939.457.826
○ Hotline 1: 0918.707.636Mr.Thanh

Làm việc chuyên nghiệp: cách sử dụng “cc” & “bcc” khi gửi email (74)

MỘT SỐ LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG “CC” & “BCC”

  • Để các cá nhân có liên quan đến công việc nắm bắt được tình hình công việc đã được thực hiện đến đâu & như thế nào.
  • Tránh mất thời gian hỏi lại.
  • Giúp nhau ra roát lại công việc tốt hơn, tránh tình huống công việc bị lãng quên (vì một lý do nào đó).
  • Thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn trong làm việc. Sếp và các thành viên khác sẽ đánh giá cao cách thức làm việc của bạn.

Để làm được những điều trên, các bạn cần sử dụng tính năng “cc” & “bcc” trong email một cách tối đa.

SỬ DỤNG “CC”

CC  từ viết tắt của “carbon copy”, có nghĩa là bản sao. Bất cứ ai có trong danh sách Cc: cũng sẽ nhận được thư bạn gửi. Tất cả những người nhận thư có thể thấy tên những nhận trong dòng Cc. Bạn nên đưa email của các cá nhân khác vào CC khi nào:

  • Khi sếp giao việc xuống. Trong quá trình xử lý các công việc này, bạn cần cc cả với email của sếp để nắm bắt được công việc bạn thực hiện, hỗ trợ khi cần thiết.
  • Khi bạn và các cá nhân trong bộ phận của bạn hoặc bộ phận có liên quan có chuyển công việc cần xử lý. Trong quá trình xử lý, bạn cần cc cho cả email của các cá nhân có liên quan: người chuyển việc, người phụ trách của bạn. Để cho người chuyển việc & người phụ trách nắm bắt được việc xử lý công việc của bạn.

SỬ DỤNG “BCC”

BCC là từ viết tắt của “blind carbon copy”, có nghĩa là bản sao ẩn. Tính năng này tương tự như Cc:, chỉ khác là những người nhận Bcc: bị ẩn đối với tất cả những người nhận khác của thư.